Plan połączenia VIRTUS LAB sp. z o.o. oraz NEXELEM sp. z o.o.

Ogłoszenie Planu Połączenia VIRTUS LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie oraz NEXELEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

k1

Zarząd spółki VIRTUS LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Zofii Nałkowskiej 23, 35-211 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349785, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 500 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 29 kwietnia 2019 roku Plan Połączenia VIRTUS LAB spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, jako Spółki Przejmującej oraz NEXELEM spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako Spółki Przejmowanej.

Written by

Karolina Jaworek
Karolina Jaworek Apr 29, 2018