VIRTUS LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstw, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01.00-1628/20

pt. „Rozwój nowej wersji (Dotty) języka programowania Scala wraz z zaprojektowaniem narzędzi wspomagających proces tworzenia systemów informatycznych

Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju nowej wersji języka programowania Scala (o nazwie kodowej: Dotty) – opracowany zostanie zestaw zupełnie nowych narzędzi i bibliotek do wspomagania procesu programowania.

Planowane efekty: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju nowej wersji języka programowania Scala – opracowany zostanie zestaw zupełnie nowych narzędzi i bibliotek do wspomagania procesu programowania.

W ramach realizacji niniejszego projektu rozwiązane zostaną problemy i wypracowane rozwiązanie dotyczące aktualnej wersji języka Scala w obszarach takich jak:

  • wsteczna kompatybilność języka programowania
  • kompilacja i natywne środowisko uruchomieniowe (Native)
  • możliwość tworzenia infrastruktury chmurowej za pomocą Scala
  • możliwość wsparcia zintegrowanego środowiska programistycznego IDE za pomocą protokołu LSP dla Scala
  • możliwość analizy semantycznej i wizualizacji zależności w kodzie źródłowym Scala za pomocą grafów semantycznych.

Termin realizacji: 01.07.2021 – 30.06.2023
Wartość projektu: 5 784 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 478 000,00 zł

 

 

VIRTUS LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstw, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01.00-0383/21

pt. „Opracowanie grafowego modelu procesów produkcyjno-logistycznych oraz holistycznych metod optymalizacji łańcucha dostaw przedsiębiorstw z branży fleksograficznych

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci systemu do optymalizacji procesów produkcyjno-logistycznych w przedsiębiorstwach z branży fleksograficznej, który umożliwi kompleksowe rozwiązanie problemów planistycznych dotyczących produkcji i wewnętrznego łańcucha dostaw (zamówienia surowców, transporty wewnętrzne, produkcja). Produkt będzie dostępny w formie oprogramowania umożliwiającego integrację poprzez API z dowolnym systemem wdrożonym w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa w postaci systemu do optymalizacji procesów produkcyjno-logistycznych w przedsiębiorstwach z branży fleksograficznej, która pozwoli na kompleksowe rozwiązywanie problemów planistycznych związanych z elementami łańcucha dostaw. Funkcjonalności systemu z punktu widzenia użytkowników docelowych przyczynią się do:

  • zwiększenia przychodów ze sprzedaży poprzez zmniejszenie czasu potrzebnego na realizację pojedynczego zamówienia
  • zoptymalizowania łańcucha dostaw poprzez zamawianie surowców/materiałów na podstawie planów produkcyjnych tworzonych w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie, zapewnienie na czas dostępności surowców, półproduktów i produktów, minimalizowanie ilości zapasów
  • skrócenie czasu realizacji zamówień poprzez dynamicznie zarządzanie harmonogram produkcyjnym na bazie zmieniającego się zapotrzebowania oraz monitorowania realizacji prac na podstawie rzeczywistych danych

Termin realizacji: 01.12.2021 – 30.11.2023
Wartość projektu: 6 401 684,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 999 490,00 zł